Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Τυχερά παίγνια καζίνων


Η Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν.4182/2013 (Α 185), ανέλαβε το Σεπτέμβριο του 2013 τις αρμοδιότητες ελέγχου και εποπτείας της λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνων σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Ε.Ε.Ε.Π. ρυθμίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες χορήγησης άδειας καταλληλότητας όλων των τεχνικών μέσων και υλικών των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται εντός των καζίνων, των κατασκευαστών, των προμηθευτών και των συντηρητών αυτών και ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων καζίνων, σύμφωνα με τον Κανονισμό και τους όρους παραχώρησης της άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης για κάθε μία από αυτές.

Οι κανόνες διεξαγωγής των παιγνίων στα καζίνα, οι διαδικασίες έκδοσης αδειών καταλληλότητας των κατασκευαστών, προμηθευτών, συντηρητών και τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής, ρυθμίζονται με τη με αριθμό Τ/6736/01.07.2003 (Β 929) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο».

Η Ε.Ε.Ε.Π., προκειμένου να εκσυγχρονίσει περαιτέρω τη λειτουργία των καζίνων και να διασφαλίσει τη διαφανή και αδιάβλητη διεξαγωγή των παιγνίων εντός αυτών, έχει ήδη τροποποιήσει την παραπάνω απόφαση με τις 73/2/10.10.2013 (Β 2654), 85/8/16.12.2013 (Β 3353), 94/5/14.02.2014 (Β 406), 98/5/21.03.2014 (Β 767), 107/2/30.05.2014 (Β 1655), 116/4/21.07.2014 (Β 2159), 117/6/23.07.2014 (Β 2128), 129/3/7.11.2014 (Β 3163), ΠΡΠ7989121114/12.11.2014 (Β 3146), 144/2/13.02.2015 (B 362), 160/4Β/18.06.2015 (1370), 166/8/23.7.2015 (Β 1662), 166/7/23.7.2015 (Β 1763), 303/4/27.02.2018 (Β 979), και 303/5/27.02.2018 (Β 1025) αποφάσεις της.

Τέλος, η Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4255/2014 (Α 89) καθώς και τις διατάξεις της με αριθμό 111/2/24.6.2014 (Β 1794) απόφασής της «Κανονισμός καταβολής των χρημάτων της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος των τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται στις επιχειρήσεις καζίνο, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης γ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν.2206/1994,όπως ισχύει», αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο τα χρήματα του ποσοστού συμμετοχής του στα μικτά κέρδη διεξαγωγής τυχερών παιγνίων στις επιχειρήσεις καζίνων, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας. Από την 1η Ιουλίου 2014, που έχουν εφαρμογή οι παραπάνω διατάξεις, η Αρχή πραγματοποιεί τις σχετικές αποδόσεις συστηματικά και χωρίς καμία καθυστέρηση και αποστέλλει εγκαίρως όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και παραστατικά προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video