Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Παίγνια κληρώσεων & στοιχημάτων


Οι κανονισμοί που αφορούν τα παίγνια κληρώσεων και στοιχημάτων, περιλαμβάνουν τα αριθμολαχεία, τα προγνωστικά ποδοσφαίρου, τα παίγνια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, τα Κρατικά Λαχεία καθώς και το αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα.

Αριθμολαχεία

Το δικαίωμα εκμετάλλευσης των αριθμολαχείων έχει παραχωρηθεί στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και ρυθμίζονται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. τον Κανονισμό Κληρώσεων των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθώς και τις διατάξεις των επιμέρους κανονισμών για κάθε παιχνίδι ή κατηγορία παιχνιδιών.

Κανονισμός «ΛΟΤΤΟ»
Κανονισμός «ΤΖΟΚΕΡ»
Κανονισμός «ΚΙΝΟ»
Κανονισμό «ΠΡΟΤΟ»
Κανονισμός «EXTRA 5»
Κανονισμός «ΣΟΥΠΕΡ 3»

Προγνωστικά ποδοσφαίρου

Το δικαίωμα εκμετάλλευσης των παιχνιδιών προγνωστικών ποδοσφαίρου έχει παραχωρηθεί στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και ρυθμίζονται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθώς και τις διατάξεις των επιμέρους κανονισμών για κάθε παιχνίδι ή κατηγορία παιχνιδιών.

Κανονισμός «ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΠΡΟΠΟ)»
Κανονισμός «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ»

Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης

Το δικαίωμα εκμετάλλευσης των στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης έχει παραχωρηθεί στην ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η Ε.Ε.Ε.Π. με τη με αριθμό 105/2/16.05.2014 (Β 1330) απόφασή της με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίων στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης που προφέρονται από την Ο.Π.Α.Π Α.Ε μέσω του διαδικτύου», όπως ισχύει, ρυθμίζει τη μέσω του διαδικτύου προσφορά από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. των παιγνίων στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, που διεξάγει με βάση τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.2433/1996, τις διατάξεις του Π.Δ. 250/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.2843/2000 καθώς και τις διατάξεις της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας κανονιστικής νομοθεσίας. Η απόφαση αυτή ισχύει συμπληρωματικά της με αριθμό 37336/2008 (Β 1590) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού με τίτλο: «Έγκριση του “Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.”», όπως τροποποιήθηκε με την 7209/2011 (Β 390) όμοιά της. Σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων της απόφασης αυτής με τις διατάξεις του Κανονισμού ως προς το πεδίο εφαρμογής τους, οι διατάξεις της απόφασης υπερισχύουν εκείνων του Κανονισμού.

Κρατικά λαχεία

Η Ε.Ε.Ε.Π. με τη με αριθμό 14/2/17.07.2012 (Β 2205) απόφασή της, όπως ισχύει, εξέδωσε τον Γενικό Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου των Κρατικών Λαχείων. Με βάση το άρθρο 3 της απόφασης αυτής, ο Φορέας Εκμετάλλευσης εκπονεί σχέδιο Ειδικού Κανονισμού για κάθε τύπο Κρατικού Λαχείου, το οποίο ελέγχεται και εγκρίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. και περιλαμβάνει τους ειδικότερους όρους, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες, τους ειδικούς κανόνες λειτουργίας και διεξαγωγής του λαχείου που αφορούν τα μέσα λειτουργίας και διεξαγωγής του, το γενικό πλαίσιο κληρώσεων, καθώς και ρυθμίσεις σε περιπτώσεις ακύρωσης λαχνών και μεθόδους τήρησης αρχείων και υποβολής αναφορών που θα εφαρμοστούν. Η Ε.Ε.Ε.Π. έχει εγκρίνει τους ειδικούς κανονισμούς για το Λαϊκό Λαχείο, το Εθνικό Λαχείο, το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο (ΣΚΡΑΤΣ) και το Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης (Πρωτοχρονιάτικο), ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο το ρυθμιστικό πλαίσιο των Κρατικών Λαχείων.

Γενικός Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου των Κρατικών Λαχείων
Τροποποίηση Γενικού Κανονισμού Κρατικών Λαχείων
Ειδικός Κανονισμός Λαϊκού Λαχείου
Ειδικός Κανονισμός Εθνικού Λαχείου
Ειδικός Κανονισμός Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου
Ειδικός Κανονισμός Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης (Πρωτοχρονιάτικου)

Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό στοίχημα

Η Ε.Ε.Ε.Π. είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 16 και 17 του ν. 3229/2004 (A 38) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 25 έως 54 του ν. 4002/2011 (A 180).

Στο πλαίσιο αυτό, με την 171/14.8.2015 (Β 1708) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. εκδόθηκε ο Κανονισμός Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.

Στον Κανονισμό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι για κάθε τύπο αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, ο Φορέας Εκμετάλλευσης εκπονεί σχέδιο Ειδικού Κανονισμού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ο οποίος περιλαμβάνει τουλάχιστον τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες, τους ειδικούς κανόνες διεξαγωγής του συγκεκριμένου τύπου Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, τον τρόπο υπολογισμού των διανεμόμενων κερδών, τη μέθοδο υπολογισμού της απόδοσης, τον τρόπο γνωστοποίησης στους παίκτες του αποδιδόμενου κάθε φορά ποσοστού κέρδους, καθώς και τις ειδικότερες ρυθμίσεις σε περίπτωση ακύρωσης ή μη συμμετοχής ίππων ή μη διεξαγωγής ιπποδρομιακών γεγονότων. Προβλέπονται επίσης υποχρεώσεις του Φορέα Εκμετάλλευσης για την τήρηση αρχείων και υποβολή αναφορών, ώστε να είναι εφικτή η πλήρης εποπτεία και ο έλεγχος εκ μέρους της Ε.Ε.Ε.Π.

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video