Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Σχέδιο δράσης 2013-2015


Για την επίτευξη των Στρατηγικών Στόχων η Ε.Ε.Ε.Π. και στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού της, εκπόνησε το 2012, το Σχέδιο Δράσης της για την περίοδο 2013-2015.

Η Ε.Ε.Ε.Π. από τις αρχές του 2012, που ξεκίνησε η λειτουργία της, πέραν της αυτονόητης προσπάθειας για την απόκτηση των αναγκαίων υποδομών σε εξοπλισμό και σε ανθρώπινο δυναμικό, μελέτησε και σχεδίασε το Σχέδιο Δράσης της σε σχέση με τις αρμοδιότητές της, δηλαδή, ως προς την εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς παιγνίων.

Με το πρώτο Πρόγραµµα ∆ράσης της Ε.Ε.Ε.Π. τέθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι της και χαράχτηκαν 7 επιχειρησιακοί άξονες δράσης. Επίσης, προσδιορίστηκαν τα έργα που έπρεπε να υλοποιηθούν προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράµµατος, να υπηρετηθούν οι επιταγές του νόµου, οι αρµοδιότητες της Αρχής και οι ανάγκες των διαγραφόµενων συνθηκών της αγοράς (λ.χ. αποκρατικοποιήσεις, πρόστιµο για τα ΗΤΨΠ) καθώς και να καλυφθούν οι απαιτήσεις της βασικής της οργάνωσης. Παράλληλα, προσδιορίστηκε ο τρόπος υλοποίησης ορισµένων έργων και εκτιµήθηκαν οι ανάγκες σε θεσµικό πλαίσιο, πόρους και υποδοµές (π.χ. το πληροφοριακό σύστηµα υποδοχής και διαχείρισης αιτηµάτων πιστοποιήσεων, τα εγχειρίδια ελέγχου). Τέλος, τα έργα ιεραρχήθηκαν και χαράχτηκε το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσής τους.

Αρχικά το Σχέδιο ∆ράσης 2013-2015 περιλάµβανε 78 έργα και στην πορεία, όπως ήταν αναµενόµενο, υπήρξαν προσθήκες νέων έργων και αναδιατάξεις στην προτεραιότητα υλοποίησης ορισµένων άλλων, οφειλόµενες κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες (π.χ. επίσπευση της µεταφοράς της αρµοδιότητας εποπτείας των καζίνων, εξέλιξη αποκρατικοποιήσεων). Στην τελική του µορφή το Σχέδιο περιέλαβε 114 έργα. Κατά το τελευταίο έτος υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης 2013-2015, η εξέλιξη του συνόλου των έργων του, είχε ως εξής:

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video