Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

ΟΠΑΠ Α.Ε.


Ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ Α.Ε.)

O Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) ιδρύθηκε το 1958, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), δυνάμει του από 20 Δεκεμβρίου 1958 Βασιλικού Διατάγματος, ύστερα από εξουσιοδότηση που εδόθη µε την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.∆. 3865/1958, για την οργάνωση και τη λειτουργία του παιχνιδιού ΠΡΟΠΟ.

Το 1999 με το Προεδρικό Διάταγμα 228/1999, μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία, με το Ελληνικό Δημόσιο ως το μοναδικό μέτοχο και καταρτίζεται το καταστατικό λειτουργίας της. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του καταστατικού, η Ανώνυμη Εταιρεία μετονομάζεται σε «Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (σε συντομογραφία «ΟΠΑΠ Α.Ε.»).

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης μίας σειράς τυχερών παιγνίων και του στοιχήματος προκαθορισμένης και μη απόδοσης, τις υπηρεσίες, επί των οποίων, παρέχει μέσω 4.739 πρακτορείων (πηγή: ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ Α.Ε.). Μετά τη μερική ιδιωτικοποίησή της, η άδεια παραχώρησης των αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των παιγνίων δόθηκε, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.2843/2000 (Α 219) το έτος 2000, μέσω σύμβασης διάρκειας 20 ετών, η οποία επεκτάθηκε, το 2011 μέχρι το έτος 2030, για όλα τα παίγνια, πλην του στοιχήματος μέσω του διαδικτύου.

Με τις διατάξεις και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 39 και επ. του ν.4002/2011 (Α 180), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, χορηγήθηκε στην εταιρεία μία άδεια για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση 35.000 παιγνιομηχανημάτων για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με επίγειο τρόπο (μέσω καταστημάτων). Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, από αυτά, 16.500 παιγνιομηχανήματα θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει η ΟΠΑΠ Α.Ε., ενώ τα υπόλοιπα 18.500 θα εκμεταλλευθεί μέσω 4 έως 10 παραχωρησιούχων, οι οποίοι θα προκύψουν από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό, τον οποίο θα διενεργήσει.

Το 2013 μέσω διεθνούς διαγωνισμού, το 33% των μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. που άνηκε στο Ελληνικό Δημόσιο μεταβιβάστηκε στην εταιρεία EMMA DELTA HELLENIC HOLDINGS LTD.

Τα τυχερά παίγνια που διοργανώνονται σήμερα από την ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι διαφόρων κατηγοριών, άλλα στηριζόμενα αποκλειστικά στην τύχη και άλλα στην ικανότητα πρόβλεψης, διακρινόμενα επίσης σε αμοιβαία και σε σταθερής (προκαθορισμένης) απόδοσης.

Τα παίγνια αυτά, ανά κατηγορία, είναι:

arithmolaxeia paignia prognosis

-->Για θέματα που αφορούν τη ρύθμιση δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.
-->Για θέματα που αφορούν τον έλεγχο δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video